Systémové upozornění
Hlavní informace

Podlahy z konopného betonu Tradical Hemcrete

Základ pro izolační podlahu z konopného betonu

KONOPNÝ BETON – Systémové řešení podlah historických staveb a rekonstrukcí

Současným trendem moderního stavebnictví je znovuobjevování tzv. tradičních stavebních materiálů, které v hojnosti používali naši předci. V kombinaci s moderními materiály či technologiemi zpracování nabízejí řešení složitých projektů, vyžadujících skloubení několika materiálových vlastností dohromady, a vytvářejí tak na stavebním trhu nové portfolio, které má stále více příznivců nejen u alternativně smýšlejících lidí, ale i u odborné veřejnosti.

Jedním z těchto materiálů je konopí. O využití vláken z této rostliny ve stavebnictví, převážně jako utěsňovacího či jako izolačního materiálu jsme psali v jednom z předešlých čísel. Jen pro rekapitulaci je třeba uvést, že v dobách nedávných, asi před sto lety, se jednalo o strategickou surovinu, bez níž se neobešla žádná rozvojová ani vyspělá průmyslová země. Ve Spojených státech bylo dokonce až do počátku 19. století konopí platidlem, a to z povzbuzení k pěstování této strategické plodiny. Látky a tkaniny, papír, lana a provazy, malířská plátna, plachty na lodě, barvy a laky, olej na svícení a na začátku 20. století i pro pohon Fordových automobilů, plasty, potravinářský průmysl, tedy semínko a z něj lisovaný olej, kosmetický průmysl, medicína, farmacie a v neposlední řadě stavební materiály, izolace. To je jen stručný výčet použití této vzácné rostliny. Kolik lesů mohlo být zachráněno, kdyby se biomasa konopí používala v posledních 100 letech.

Konopné vlákno je známější, právě z izolačních rohoží, nebo jako těsnící materiál při instalatérských pracech. Stonek konopí však obsahuje i vnitřní dřevitou část, které se po nadrcení říká pazdeří. Dříve se jednalo o odpadní materiál používaný převážně jako podestýlka pro hospodářská zvířata. Později se lisovaly brikety do kamen. Po zemích koruny české můžeme často najít místa, kterým se dodnes říká Pazderna, Na Pazderně apod., nejznámější a přímou konfrontací je historického kontextu a současnosti je zámek Konopiště. Prohibice zavedené koncem 20. let 20. století na alkohol pak zahrnovala i rostlinu konopí ve všech jeho odrůdách a postupně se tak vytrácela znalost technologií i metod a možností zpracování. V posledních letech je tato rostlina stále častěji skloňována ve všech možných odvětvích a dokonce již koncem 80. let minulého století byla oživena tisíce let stará technologie konopného betonu.

Konopný beton

Co si pod pojmem konopný beton představit? Jedná se o substrát složený z konopného pazdeří jako plniva a vápenného pojiva spolu s vodou. Vápno se používá speciální, k tomu účelu přesně určené, hydraulické. Obsahuje tedy i složky, které reagují s vodou (samotné vápno reaguje s vodou pouze při jeho hašení, hašené vápno reaguje při vysychání zachytáváním CO2 a mění se zpět na vápenec). Pozor, jako hydraulická složka se nepoužívá cement! Ten je ve směsi konopného betonu nežádoucí. S vodou sice reaguje, avšak díky své odlišné povrchové ploše celou směs spíš zalepí a významně tak zhorší jednu z klíčových vlastností tohoto materiálu, difuzní otevřenost.

Samotné konopné pazdeří má podobně jako vlákno velmi dobré izolační vlastnosti, používá se tedy také jako součást izolačních desek. Jeho přítomnost ve směsi konopného betonu, známého též jako Hempcrete či Hemcrete® má tak izolační funkci.  Hempcrete se používá jako výplňové zdivo, izolant do střech, podlah, jako zateplovací omítka, či jako difuzně otevřená fasáda domu. Každá z uvedených směsí má své vlastní míchací poměry, i použitá pojiva se u jednotlivých aplikací liší svým složením. V současné době se dle typů aplikace používají pojiva Tradical® PF70, PF80, PF80M a Batir. Osvědčeným pojivem je i výrobek Vicat, který je sice označen jako Prompt Cement, jedná se však o vysoce hydraulické rychle tvrdnoucí vápno. Všechna tato pojiva jsou zároveň používána při rekonstrukcích a restaurování historických budov a Tradical® či Vicat můžeme najít jak na celé řádě kostelů, zámečků či selských staveních, tak i na Pražském hradě, chrámu Svatého Víta či Letohrádku královny Anny. Svým složením totiž odpovídají přirozeně hydraulickým vápnům, která používali naši předkové.

Pojďme se podívat na podlahové systémy z konopného betonu. Ve Francii či zemích Beneluxu, kolébce tohoto materiálu, se často používá jako izolační podklad podlahy i do novostaveb. V tuzemsku, kde se u novostaveb řeší radonové riziko a je tedy nutné podlahu odspodu izolovat, je použití Hemcrete® nevhodné. Něco jiného je to však u rekonstrukcí starších či historických objektů.

Tato technologie se začala u rekonstrukcí masivně používat ve Velké Británii a Irsku. Zejména kostely, starší farmy či kamenné budovy byly a jsou opravovány pomocí podlah z konopného betonu. Jedná se samozřejmě o místa, kde není přítomna tlaková voda, tedy podlahy nad úrovní terénu. Jako podklad se používá kamenný zásyp, makadam, u nových staveb též pěnosklo. Tento podklad je dobré proložit odvětrávacími například drenážními trubicemi. U spodní stavby se ptak pokládá podlahová směs Hempcrete izolace o síle od 15ti cm. Na tuto vrstvu pak může přijít dřevěná či plovoucí dřevěná podlaha, do vápenného lože je pak možno umístit terakotové dlaždice (staré půdovky či dlaždice například od firmy Klinker).

Podlahu z konopného betonu lze udělat i v patře nebo u staveb, které jsou na zemních vrutech. Zde závisí izolační vrstva na požadovaném stupni izolace, v mezipatře pak od 10 cm. Finální pochozí vrstva je pak podobně jako v předešlém případě z difuzně otevřených materiálů.

Zvláštní kapitolou u podlah izolovaných konopným betonem je odlehčená směs, která se používá především do střešní izolace. Je v ní obsaženo méně pojiva, není tedy možno na ni aplikovat pochozí finální podlahu, naproti tomu má lepší tepelně izolační vlastnosti. Vzhledem ke své povaze se používá jako sypaná směs, zpravidla mezi trámy, které pak slouží jako nosné.

Podlahy z konopného betonu jsou v kombinaci například s Hempcrete stěnami a zateplovacími omítkami garantem ideálního řešení tepelných mostů. Vytvoří společně monolit, který si navíc zachovává konstantní křivku difuze vodních par. Z dlouhodobého hlediska díky karbonataci (zachycování CO2) mění svoji strukturu na konopným pazdeřím lehčený vápenec, tedy cela struktura tvrdne, kamení a díky této změně časem získává ještě lepší izolační vlastnosti.

Tepelná vodivost λ směsí konopného betonu Hemcrete® pro izolaci podlah: 0,056 - 0,096 W/mK, dle typu aplikace resp. množství a typu pojiva.

Tepelný odpor - podlahová směs

tl. 10 cm

R = 1,0 m2K/W

tl. 15 cm

R = 1,6 m2K/W

tl. 20 cm

R = 2,1 m2K/W

tl. 25 cm

R = 2,6 m2K/W

Tepelný odpor - lehčená nepochozí izolační směs

tl. 10 cm

R = 1,8 m2K/W

tl. 15 cm

R = 2,7 m2K/W

tl. 20 cm

R = 3,6 m2K/W

tl. 25 cm

R = 4,5 m2K/W

Jak již bylo výše zmíněno, průkopníky v používání těchto obnovených materiálů byli v 80 letech minulého století stavitelé v Beneluxu, v České republice se začal používat teprve nedávno, nicméně již dnes existují dodavatelé s praktikou zkušeností z realizací a samozřejmě i řada referenčních staveb a rekonstrukcí. Vzhledem k tomu, že konopí je obnovitelný zdroj, jehož využití je tak široké (pro zajímavost je dnes na trhu již okolo 50 tisíc výrobků z této úžasné byliny), navíc celá aplikace není producentem, ale naopak na sebe váže CO2, dá se předpokládat, že staveb a realizací z tohoto materiálu bude přibývat. Vysoký komfort bydlení pak jen předurčuje tento materiál jako jeden z nově nastupujích na našem stavebním trhu.

Autor: Patrik Majringer, www.konopny-beton.cz

Foto a zdroje: NORICUM, s.r.o., Lhoist, Patrik Majringer

Další informace
 • Hliněné omítky a nepálené cihly

  Hliněné omítky, pigmenty a cihly

  Hliněné omítky a nepálené cihly

  • Dodáváme hliněné omítky, pigmenty a cihly od renomovaných českých i zahraničních výrobců.
  • NOVĚ máme v nabídce i hliněné desky pro suchou výstavbu. Ideální řešení místo sádrokartonu.
  • Doporučíme vhodný materiál na základě praktických zkušeností, dle prostředí realizace, podkladu a celkových podmínek stavby. Hlínu dodáme, naučíme, jak s ní pracovat či přímo zrealizujeme vaši zakázku na klíč. Podívejte se na některé naše práce v článku Ukázky hemcrete a hliněných omítek.

   

 • Konopná lana a provazy

  Konopná lana

  Konopná lana a provazy

  • vyrobeno ze 100% konopí
  • lano bez umělých příměsí
  • lano je stáčené
  • vysoká pevnost konopných lan
  • využití jako dekorační doplněk (zábradlí ke schodišti apod.)
  • dětská hřiště a prolézačky
  • hodné jako pracovní lano na stavbu
 • Konopné izolace

  Konopná izolace NAPORO

  Konopná izolace

  • NOVÉ TYPY IZOLACÍ = VĚTŠÍ VÝBĚR (STŘECHY, PODLAHY, PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY I KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ).
  • NYNÍ JSME NÁSOBNĚ ZVĚTŠILI TEPELNOU AKUMULACI NAŠICH IZOLACÍ.
  • Dodáváme konopné izolace různých typů do příček, podlah, střech a na fasády.
  • NAPOROwall  je intenzivní fasádní izolační deska z konopí. Materiál se dá použít na masivní venkovní stěny při novostavbě nebo při sanaci.
  • Jako 2. kůže domu účinkuje NAPOROwall difuzně otevřeně a nechá stěny dýchat.
  • Přitom je ale povrch velmi odolný vůči otřesům – tím je fasáda méně náchylná při krupobití nebo u temperamentních dětí.
  • Ten, kdo bydlí na rušné ulici nebo u letiště, ocení taktéž výhody NAPOROwall. Inovativní izolační látka zásadně zlepší hlukovou ochranu venkovních zdí. Tak můžete klidně spát – s dobrým svědomím, že jste pro přírodu, Váš dům a Vaši rodinu udělali maximum.
 • Konopný beton

  Konopný beton, Tradical Hemcrete

  HempCrete a Tradical ® Hemcrete ®

  • Unikátní materiál pro konopné stavby

  • Podlahy, stěny, střechy, tepelně a zvukově izolační designové omítky.
  • Výborná kombinace tepelná izolace a akumulace tepla.
  • Odolnost proti vlhku a ohni.
  • Odolnost proti hluku.
  • Struktura a trvanlivost (lehčí a pružnější než klasický beton).
  • Odolnost proti plísním, houbám, hmyzu, hlodavcům.
  • Nahrazuje kombinaci OSB, sádrokarton, cihla, beton, parozábrana, fólie, izolace aj.
  • Difúzně otevřený materiál.
  • V souvislosti s konopným betonem je nutné uvést, že pojivo je ná bázi hydraulického vápna a neobsahuje cement! Často pak dochází k mýlkám, neboť slovo beton mají lidé spojené právě s cementovým pojivem. Konopný beton tedy v případě zdiva není nosný materiál, ale výplňový, ketrý ovšem svoují skladbou nahrazuje celé souvrství a izoluje tak v celé svojí tloušťce. Jako nosná konstrukce může být použito dřevo, kov, klasický cementový železobeton. Více je patrné z obrázků níže.
 • NATUROL

  Konopný lak a napouštěcí olej

  Konopný lak a napouštěcí olej

  • Napouštěcí olej NATUROL je přírodní biologicky odbouratelný produkt vyráběný z konopného oleje lisovaného za studena. Je určen k ochraně měkkého i tvrdého dřeva. Vyznačuje se zvýšenou odolností proti nasákavosti dřeva (odpuzuje vodu) a snadnou obnovou nátěru.
  • Nejpodstatnější výhodou konopného oleje proti živičným bázím jsou až 50x menší molekuly, které mnohem lépe pronikají do hloubky podkladu a pokrývají povlakem stěny jeho pórů. To umožňuje svázání podkladu s následující povrchovou úpravou a maximální difúznost dřevěné hmoty.
 • Podlahy z konopného betonu Tradical Hemcrete

  Základ pro izolační podlahu z konopného betonu

  KONOPNÝ BETON – Systémové řešení podlah historických staveb a rekonstrukcí

  Současným trendem moderního stavebnictví je znovuobjevování tzv. tradičních stavebních materiálů, které v hojnosti používali naši předci. V kombinaci s moderními materiály či technologiemi zpracování nabízejí řešení složitých projektů, vyžadujících skloubení několika materiálových vlastností dohromady, a vytvářejí tak na stavebním trhu nové portfolio, které má stále více příznivců nejen u alternativně smýšlejících lidí, ale i u odborné veřejnosti.

 • Workshop v Ekocentru Loutí

  Workshop Stavíme z konopí

  Ekocentrum Loutí, Loutí 4, 252 08 Rabyně

  Cyklus přednášek a praktických dílen přírodního stavitelství.

  Zveme Vás na praktický workshop konopného stavění s lektorem Bc. Patrikem Majringerem.

  Přijeďte si vyzkoušet jak se staví z „hempcrete“ - konopného betonu a dozvědět se vše o tom jak se dá využít rostlina konopí pro zdravé a kvalitní bydlení.

  Kurz bude probíhat 17. - 19. května 2019 v prostorách ekocentra. 

 • Dohady kolem konopí aneb Povolit či nepovolit jeho pěstování

  Konopí ve stavebnictví

  Článek píšící i o konopném betonu....

  Server www.novinky.cz  zveřejnil dne 28.1.2018 článek o konopí v České republice, který zmiňuje mm. i konopný beton, izolace a jiné stavební materiály na bázi tzv. technického konopí.

 • Konference Spokojené stavby v Plzni

  Spokojené stavby, Plzeň

  21. 01. 2018 a 9. 02. 2019 jste nás mohli vidět na této pěkné akci, kde je každý rok nové téma, noví přednášející. Letos mělo NORICUM jen stánek, přednáška na téma Konopí ve stavebnictví proběhla v roce 2018.

  Akce se pravidelně koná v Mezigeneračním a dobrovolnickém centru TOTEM z.s., Kaznějovská 51, Plzeň.

   
 • Workshop na Slovensku - Konopné stavebné dielne

  Konopné stavby
  Milí priatelia a nadšenci konopiari,
  s radosťou vás pozývame:piatok, 14.10.2016 od 9:00 - 17:00
  Konopné stavebné dielne (kto chce tak workshop) 
  Miesto konania: Štefanovičová - 2km za Mojmírovcami okr. Nitra
  Stavebný majster/lektor: Patrik Majringer 
 • Konopná izolace

  Konopná izolace

  Nejlepší kvalita na trhu, 60 kg/m3

  •velmi dobré mechanické vlastnosti: pružnost  u rohoží, pevnost a dynamická tuhost u desek pro kontaktní zateplení
  • výborné tepelně-izolační vlastnosti
  •dvojnásobná schopnost tepelné akumulace oproti minerálním izolacím, nyní navíc znásobená objemovou hmotností 60 kg/m3 oproti standardu 30 - 35 kg/m3
  •vysoce difúzně propustný materiál
  •jedinečná schopnost redistribuce vlhkosti
  •ideální izolant do difúzně otevřených skladeb
  •výborné akustické vlastnosti
  •hořlavost třídy E (B2)
  •ekologický výrobek z obnovitelné suroviny se zápornou energetickou bilancí GPW
  •udržuje zdravé mikroklima domu bez plísní a jiných alergenů
  •snadná aplikace bez ochranných pomůcek
 • Přírodní stavby od A do Z, 12. -14. 2. 2016

  Konference Přírodní stavby od A do Z 2016

  Ve dnech 12-14.2.2016 proběhla na Kaprálově mlýně u Brna konference o příroním stavitelství pod názvem Přírodní stavby od A do Z

  Tématem byly:

  • návrhy staveb
  • konstrukční systémy
  • materiály přírodních staveb
  • hospodaření s energiemi
  • přírodní čištění odpadních vod
  • přírodní zahrady - permakulturní principy
  • ukázky nářadí a prodej literatury
  • informace a návody ohledně povolování staveb
  • diskuse s řemeslníky, projektanty a výrobci materiálů
  • praktické ukázky provádění některých stavebních prací
  • další...
  •  praktických ukázkách uvidíte i aplikaci zdiva z konopného betonu a realizace hliněných omítek
 • Spolupráce s VUT v Brně a ČVUT v Praze

  Fakulta stavební VUT, Brno

  Od roku 2014 seznamuji studenty na stavební fakultě a fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně e stavebními materiály z technického konopí. Nejen parametry těchto materiálů, ale i jejich líbivý a nadčasový design je předurčují spolu dalšími materiály, jako je dřevo a kámen ke stále častějšímu využití při stavbách a rekonstrukcích domů a bytů. Konopný beton, laky a napouštěcí oleje z konopí, lana a provazy, jedny z nejlepších izolací na trhu, prověřené staletími, hliněné omítky s konopným pazdeřím... se všemi těmito materiály se seznamují studenti prestižní univerzity, aby z nich mohli pro vás navrhovat a stavět. Pro následující semestr v r. 2016 připravuji i přednášky pro mladé stavaře a architekty na ČVUT v Praze.

 • Ukázky hempcrete a hliněných omítek

  Hempcrete omítka

  Ukázky konopno-vápenných omítek HempCrete, hliněných omítek a sgrafit, zateplovacích, difůzně otevřených omítkových systémů.

 • Workshop na Magorově statku

  V srpnu roku 2014 pořádalo sdružení KONOPA o.s. za mé asistence a asistence mého kolegy Ing. Petra Hamšíka workshop na téma Omítky z hempcrete ve spolupráci s o.s. Magorův statek. Ivan Martin Jirous nás už však ve svém sídle přivítat nemohl. Jeho dcera, Františka Jirousová však sama přiložila ruku k dílu a během překrásného letního víkendu jsme části statku opravili fasádu. Konopný beton a um českých a slovenských rukou budovu nejen omladil a tím pádem i zateplil, ale zachoval jí historický ráz a umocnil tak ducha české vesnice. Pan Jirous by měl určitě radost.

 • Workshop - Stavba konopného domu 2014

  konopný beton - školení

  Ve dnech 15. - 18. 5. a 19. - 22. 6. 2014 proběhl workshop s názvem Stavba konopného domu. Lokalita - Pohoří, kousek od Jílového u Prahy. Účastníci si mohly vyzkoušet pracovat s konopno vápenným materiálem Hempcrete, Hemcrete, chcete-li konopným betonem, tedy metodou zvanou též HLT - Hemp Lime Technology. Podlaha, stěna a omítka, tyto tři aplikace prakticky a v rámci seznámení se s teorií i formou přednášek. Ve třech dnech strávených u dobrého jídla bez zbytečných bílkovin. Ty dodala konopná semena a jiná vyvážená strava od paní Libuše. Shlédněte pár fotografií...

Konopný beton

Máte dotaz? Zavoláme Vám zpět!

Jméno (*)

Prosím vyplňte jméno.
E-mail (*)

Prosím vyplňte email.
Telefon (*)

Vyplňte prosím telefon.
Vaše zpráva

Vložte prosím poznámku.Kontakt

NORICUM, s.r.o.
Papírenská 5 (areál ERGON)
160 00 Praha 6 - Bubeneč

IČ: 039 00 398
DIČ: CZ03900398

Tel.: +420 602 232 508
Email: info@noricum.cz